TRÄDKLÄTTRING

Vi erbjuder olika kurs och utbildninger inom trädklättring:

Kurs i rekreativ trädklättring (klättring för nöjes skull):
1. A1. Grundkurs i trädklättring, 2 dagar
2. Fortsättningskurs i trädklattring, (Från träd till träd. Sova och leva i toppen av träden). 2 dagar
Yrkesutbildningar i trädklättring:
3. KAL® -kurs i trädklättring, (För ledare, instruktörer och vägledara i natur- & friluvtsliv etc.), 2 dagar.
4. A2. Startkurs i trädklättring och beskärning, 2 dagar.
5. B. Yrkesutbildning och -certifiering i trädklättring, sektionsfällning och avverkning, 5 dagar.
6. C. Yrkesutbildning, -certifiering och auktorisation i trädklättring, trädvård och beskärning, 7 dagar.

Tider för kurs och utbildningar.

Motorsågskörkortsutbildning / certifiering, A & B.

Dessutom':
Ytterligara information om KAL® -kurs i trädklättring,
Information om den samlade utbildning som Auktoriserad Klätter-Aktivitets-Ledare
®
(KAL®).
Trädklättringsfilosofi.


A1 Grundkurs i trädklättring

2 dagar. Ung. 4-5 delt. pr. instruktör.

Kursen riktar sig till dig som vill realisera barnadrömmen om att komme helt upp i dom högsta träd
På kursen lär du dig, hur du kan friklättra och säkra under trädklättring.
Syftet är, att ge dig kunspaper om och erfarenhetar av rekreativ trädklättring, som iinebär, att du kan börja friklättra träd för nöjes skull på ett säkert sätt.
Kursen innehåller en grundslig genomgång av klättring, abseil, kommunikation, utrustningskunskap och av alla grundläggande säkringstekniker.

Dessutom genomgår vi, hur man kan säkra andra i samband med trädklättring, tex. lärare eller andra, som önsker att ta in trädklättring i undervisningen eller i arbetet med förmedling av natur- och friluftsliv.
Vi fokuserar tex. på nädprocedurer etc.
(Om du vill ha auktorisation för att kunne ta ansvar i samband med detta krävs det, att du dessutom tar kurs och auktorisation som Professionell Auktoriserad Klätter-Aktivitets-Ledare® (KAL® )).

Ladda hem broschyr för grundkurs i trädklattring... ---->
Se plan för och innehåll på kursen här

Pris: SEK. 3.780,-.Fortsättningskurs i trädklättring

2 dagar. Ung. 4-5 delt. pr. instruktör.

På detta kurs flytter vi upp och levar i träden.

Vi klättrar på olika sätt upp i och dessutom mellan träden.
Dessutom arbetar vi med att sova uppe i och mellan träden.

Vi hänger ut hängmattor högt uppe mellan träden, och vi tar vår mat med och tillberedar den däruppe.
Dessutom beöker vi varandra däruppe.

På det sättet upptäcker vi en värld av tysthet och utsikt, som annars enbart är för fåglarna.

På kursen lär du genom praxis en rad tekniker, som gör det möjligt att ta sig upp i och mellan träd och som kan öppna en värld av äventyrliga upplevelser.

- Lär dig att ta vistas i toppen av skogen utan att bli sedd och upplev på enastående utsikt från toppen av dom högsta träd, när du vakner på morgenen.

 

Förutsättning:
Att du tidigara har varit med på antingen A1 Grundkurs i trädklättring eller på KAL®-kurs i trädklättring. och har god erfarenhet med dom grundläggande klättrings- och säkringstekniker för friklättring i träd.

Pris: SEK. 4.280,-.

Se tider här.

Att sova i toppen av träden är ett fantastsikt äventyr...:o).

 


Great fun!


Vilken utsikt ...

God morgen !KAL®-kurs i trädklättring

2 dagar. Ung. 4-5 delt. pr. instruktör.
Här finns ytterligare information om KAL® -kurs i trädklättring.

På kursen går vi igenom innehållet i utbildningen till Auktoriserad Klätter-Aktivitets-Ledare®. (KAL®), den professionella standard för anordning och genomförande av klätteraktiviteter (topprepsklättring och abseil/frining (rapelling)).

Kursen vänder sig bla. till institutioer, skolor och enskilda personer etc, som
önsker att arbete med klätteraktivitetar i träd på ett säkert sätt.

Kursen ger en grundslig innföring i grundläggande säkringstekniker vid klättring och i tekniker, som användes i samband med tilrätteläggning av klätteraktiviteter för andra, härunder tex. nödprocedurer.

För att få kompetens att arrangera klättring för andra krävs emellertid en utbildning med examen och auktorisation.
Alla kraven till denna auktorisation genomgås, demonstreras och avprovas på ett KAL®-kurs.

Med följande träning och med möjlighet för ytterligare vägledning är det möjligt at vara klar för certifiering inom ung. 3-6 måneder efter kurs.
Se tider för KAL®-certifiering.

Kursen hålles antingen som öppna kurs på fixade tider, där man kan anmmäla sig, om det finns plats eller som kurs enligt avtal.
Kursen hållas vanligtvis med utgångspunkt i vår kursfastighet men självklart också enligt avtal nära Er.

- Koncentrerat lek med hela kroppen og alla sinnen.
- Naturkännedom genom “learning by doing”.
- Klatterglädja och naturupplevelse - med koll på säkerheten


Här finns ytterligare information om KAL
® -kurs i trädklättring.

Pris: SEK. 3.780,-.


 

Beställ broschyr för KAL®-kurs i trädklättring skickat med post.

Ladda hem broschyr för KAL®-kurs i trädklättring. (Som pdf)

Se eller ladda hem översikt över aktuella tider och priser:


"Vår trädklättring tar utgångspunkt i ömsesidig respekt och försiggår därför med kroppen i trädet.
Rep och säkringer används endast för säkringsändamål och inte som hjälpmedel för att ta sig upp.

Mekanisk klättring i rep utbyggar och utvecklar människans inntryck av att behärska och att mästra naturen.
Frågan är, om det är det vi vill med trädklättringen?

Om människan i stället önsker att utbygga en hållbar relation till träd och inte minst till natur, då måste trädklättringen självklart försiggå på trädens konditioner.
Endast på det sättet lämnas plats för odmjukhet och för den respekt, som är naturlig, når man erkännar, att människan endast är en del av naturen och inte står utan för eller över denna."


KAL®-utbildningen rekommenderas av Dansk Vejlederkreds

 

 

Klättring är
lek och liv
i naturen