Översikt:
Utbildningen till Auktoriserad Klätter-Aktivitets-Ledare
® (KAL® )
Utbildningen som tar dig fram till KAL
® -certifiering/auktorisation.
Intensiv kurs i trädklättring.
Program för och innehåll på KAL
® -kursen i trädklättring.
Bakgrundmaterial för KAL
® -utbildningen i trädklättring.
- Info, krav, kursbeskrivning, kursinnehåll, tider etc. Läsa, ladda hem eller få skickat med post.

Utbildningen till Auktoriserad
Klätter-Aktitivtets-Ledare® (KAL®).
- Den professionella standard för tilretteläggning och genomförelse av klätteraktivitetar.

Utbildningen vänder sig åt arrangörer av klatteraktiviteter (topprepsklättring och abseiling (rapelling/firning)), tex:
- arrangörer av teambulding- och bolagskurs etc.
- vägledare i natur- och friluftsliv
- private kursarrangörer
- naturskolalärare
- efterskolalärare
- högskolalärare
- friluftslärare
- pedagoger
etc.

Utbildningen tar varje deltakere genom ett intensivt kurs, där auktorisationskraven till KAL
®-utbildningen i trädklättring genomgås.
Sen säkras det vid en examen, att kraven behärskas, och vid passerat prov lämnas ut auktorisation.
Både kurs og examen hålles löpande över hela landet, båda på fasta tider (öppna kurs) och enligt avtal.
Se kursöversikt för öppna kurs- och examens-tider etc.

- Koncentrerat lek med hela kroppen och alla sinnen.
- Naturkännedom genom “learning by doing”.
- Klatterglädja och naturupplevelse - med koll på säkerheten
Vi har mera än 40 års erfaring med klättring, varav dom seneate 22 år som professionella på full tid.


Auktoriserad
Klätter-Aktivitets-Ledare
® (KAL®)
KAL
® -utbildning- och auktorisation är professionell stardard för tilrätteläggning av klätteraktiviteter.
KAL
®-auktorisationen, har eksisterat sen 1993, där det på ett stort seminar enstämmigt blev beslutet att rekommendera båda KAL®-utbildning och tillhörande examen / auktorisation.
Sen dess har mera än 1200 personer gått utbildningen och mera än 750 har gått certifiering genom dom senaste 25 åren.

Med ett täckande nät av instruktörer og eksaminatorer är KAL
®-utbildningen utan jämförelse skandinaviens mest utbredda utbildnings- och säkerhetsstandard inom professionell trädklättringsaktivitetar.
NATURKÄNNEDOM I PRAKSIS
NATURLIG MOTORIKTRÄNING
SÄKERHETEN I TOPP
MORO OCH LEK I TRÄDEN


Utbildningen som tar dig fram till KAL®-auktorisation:

1.
2 dagers intensivt kurs, där vi tex. genomgår och arbetar med:
Lätt och svår klättring, innknutning, rephantering, selar, rep, bromser, materialkännedom, brottstyrka, fallfaktor, førstemannsklättring, annanmannsklättring, bottensäkringer, toppsäkringer, mellansäkringer, abseil (rapelling), nerfiring, nödprocedurer, prussikklättring, repbanor, trädkännnedom, skogen som biotop och som kultur- och produktionslandskap, försikringskännedom, tillgångsbestämmelser, lagstiftning, genomgang av KAL®-examen og KAL®-auktorisation.
Max. 5 - 6 pers. pr. instruktör.
Se detaljerat ÖVERSIKT över innehållet på kursen.
Se också en översikt över aktuella kurstider.

2.
Träning.

Övning och träning i tiden mellan kurs och certifiering.

3.
Vägledning/uppfölgning.

Frågor, avprovning och förberedelse.
1/2 - 2 dagar enligt behov. (Enligt överenskommelse).
Vi har instruktörer, som kan ge vägledning i det mesta av Sverige.

4.
KAL
®
-certifiering i trädklättring.
1 dags kunspaps og praktisk certifiering med examinator og extern censor.
Efterföljande utfärdande av auktorisation med ID-kort, om certifieringen blir godkänd.
Se även en översikt över aktuella certifieringstider.


Trädklättring
Intensiv KAL®-kurs i trädklättring

2 dagar. Ung. 3-6 delt. / instruktör.

På kursen genomgår vi innehållet på och kraven til utbildningen till Auktoriserat Klatter-Aktivitets-Ledare® . (KAL®).

- Koncentreret lek med hela kroppen och alla sinnen.
- Naturkännedom genom “learning by doing”.
- Klättreglädje och naturupplevelse - med koll på säkerheten


Bli auktoriserad Klätter-Aktivitets-Ledare
® (KAL®) i trädklättring, den professionelle standard for tilretteläggning och genomförande av klätteraktiviteter (topprebsklättring och abseil (rapelling)).

Utbildningen vänder sig bla. till institutioner och enskilda personer etc., som önsker att arbete med klätteraktiviteter i träd på ett säkerhetsmässigt försvarlig sätt.
Kursen ger en grundslig innföring i grundläggaende säkringstekniker vid klättring samt i tekniker, som användes i samband med tilrätteläggning av klatteraktiviteter för andra, tex. nödprocedurer.
Även om ingen kurs i sig ger kompetens i sig själva till att undervisa i klättring eller till att arrangera klatteraktiviteter, tar denna kurs dig genom hela det nödvendiga pensum till sen att bli auktoriserat genom examen, kanske redan inom 3-6 månader.
For att kunne gå igenom examen, krävs det, att du träner och rutinerar dig.

Kursen hålls antingen på fixade tider (öppna kurs), där man egentligen bare kan anmäle sig, om det finns plats, eller som kurs enligt avtal.
Om Ni är några stycker kan vi självklart även arragnere ett särskilt kurs när och var, det passer Er.Program för och innehåll på KAL®-kursen i trädklättring:

Kurstider:
1. dag, kl. ca. 9 - 21
2. dag, kl. ca. 9 - 16

2 dagars intensivt kurs, innehållande tex:

Innehåll på och plan för
KAL®-kurs i träddklättring:
UTBILDNINGENS
SYFTE

METODIK
INNEHÅLL:
1. Klatreteknikker
2. Kommunikation
3. Standpladser
4. Andenmands / toprebsklättring
5. Rebbaner
6. Førstemandsklättring
7. Abseil
8. Prussikklättring
9. Knuder

10. Reb
11. Seler
12. Bremser
13. Sikringer
14. Fakdfaktor
15. Typegodkendelser mv.
16. Jura og forsikring mv.
17. Klatreetik
18. Tilrettelægning
19. Træ- og skovkendskab
UTBILDNINGENS SYFTE:
Syftet med utbildningen är att säkra, att du vet och har varit igeneom, vad som krävs för, att du kan börja klättra förstamannsklättring i träd på upp til en replängds höjd på ett säkert sätt.
Dessuton genomgår vi vad som krävs för att gå upp till KAL®- auktorisation och därigenom sen bli auktoriserad Klätter-Aktivitets-Ledare®.

METODIK:
Klatre-Centeret och Akademin för Natur- & Friluftsliv är danmarks och Svreiges størsta och äldsta professionella klätterskola.
På våra kurs och utbildninger är vi väldigt lite personer pr. vägledare.
På samma tid har våre instruktörer upp till 45 års erfarenhet med klättring som hovudintresse.
Detta ger möjlighet att ta stora individuelle hänsyn och för att säkra, att du får maximalt utbyte av kursen.
Vi vet, att alla männnisker är olika och vi anpassar båda kurs, klättring og ordningen av det, som ska läras, individuellt efter tex. väder och förudsttninger och lust etc.
Nedanstående översikt över kursinnehåll är därför inte en metodisk genomgång, men däremot enbart en redovisning av några av dom saker, som du valigtvis kommer igenom på ett KAL®-kurs i trädklättring med Klatre-Centeret.
Ett huvudprincip för läringen er “learning by doing”.
Æven om det fackliga och teoretiska nivå är högt, provar vi av allting i praksis.
I samband med kursen lämnar vi dessutom ut ett litet kompendium, som kortfattat går genom några av dom grundläggande säkringstekner, som genomgås på kurset.


INNEHÅLL
På KAL®-utbildningen i trädklättring går vi tex. genom:

1. Klättringstekniker
- Friklättring
- Artificiel, enkeltrep
- Artificiel, dubbeltrep

2. Kommunikation:
- varningsrop
- Hjälprop
- Stödjaerop
- Klätterrop
Nationalitetsbunden kommunikation

3. Standplatser
Bottensäkring
Toppsäkring
- Antal
- Vinkling
- Oavhängighet
- Placering
- Stabilitet

4. Andramanns- / topprepsklättring
Direkt system
Indirekt system
Nödprocedurer
Instruktion i deltakareutfört säkring
Hänsyn till repföring och grenar etc.
- Oppsättning
- Säkring

5. Repbanor
Vågrätte (bryggar)
- med ett rep och med två rep
Lutade
- med ett rep och med två rep
Uppstramning
Berägning av resultatkraft
Dynamiska förhåll
Säkring på repbanorne
"Hiss"

6. Förstamannsklättring
Säkringsplacering
Betydelse av fallfaktor
Avstånd mellan säkringer
- Bottensäkringer
- Toppsäkringer
- Mellansäkringer
- Längd av bandslingor
- Repdrag
- Vändning av karabiner i bandslingor
- Risici vid nerklättring och traversering
Genomföras åtminston én gång med instruktör, som klättrar bredvid och inspicerar säkringer etc.

7. Abseil:
Dülfersitz
Firnings-åttar
Broms
- Fördelar och nackdelar vid dom enskilda metoder
- Säkring mot att abseile ut över repet
- Självsäkring med prussik
- Avlåsning av abseil-redskaper under abseil
- Lossa åtsittande prussik under abseil
Uppsättning för nybörjare
- Nödprocedurer vid strangulering etc.
- Back-up rep

8. Prussikklättring mv.
Knutning av prussikslingor
Bindning av prussikknute
Klättring med prussik
Klättring med jumar
Olika typer av kle,knuter, klemheist, fransk mv.
Fördelar, nackdeler mv.
Fritthængende övergång till friningsredskap i fullt belastat tilstånd
Lossa stram prussik under abseil på flera sätt

9. Knutar
Dubbelt 8
8-knute
Prusikknute
Dubbelt fiskerknute
Tapeknute
HMS-knute
Dubbelt halvsteck.
Pålesteck
- Korrekt användning av bandslingor
- Korrekt användning av prussik singor
- Korrekt användning til / inknutning i selan

10. Rep.
Dubbeltrep
Singlerep
Twinrep
Prussik
- Diameter
- Brotttyrka
- Material
- Konstruktion
- Användning
- Håldbarhet
- Uppbevaring
- Utläggning och transport

11. Selar
Sittselar
Helkroppsselar
Kombiselar, brustselar
- Montering
- Inknutning
- Fördelar, nackdeæar, risker

12. Bremsar
Sticht
Tubes etc.
HMS
Gri-gri
- Avlåsning
- Betjäning
- Fördelar, nackdelar, risker

13. Säkringer:
Bandslingor
- Funktion
- Användning
- Underhåll
- Risker

14. Fallfaktor
Definition
Förståelse
Praktisk betydelse
Beräkning
Risker
Fallfaktorens relation till fangryck

15. Standarder, godkänning etc.
UIAA
CE
Producentuppgifter etc.

16. Jura, lagstiftning, försäkring etc.
Allemansrätt mv.
Lagstiftning
Ansvar, lagstiftning mv.
Ansvars-, arbets- och olycksfallsförsäkringer vid klättring

17. Klatteretik
Topprepsklättring
Artificiel klättring / friklättring

18. Tilretteläggning mv.
Att välja passande träd betr..
- svårighet
- säkerhet
- kommunikation
- trädhänsyn

19. Träd- och skogskännedom mv.
Olika typ av träd
- säkerhetsförhåll
- skogsmässiga förhåll
- användning av virket. Olika ändamål.


Du kan även ladda hem ovanstående plan för
KAL
®-kurs i trädklättring (som pdf
* ).

KLICKA HÄR ELLER PÅ BILDEN FÖR ATT LADDA HEM (104 kb) ---->

 Är "klätterinstruktören” den största risk på friluftsturen?

Er instruktören i klättring/rapelling ordentligt utbildat ?
Finns det ett auktorisationsbevis, som dokumenterar detta ?
Utgör instruktören i själva verket den största risk på friluftsturen ?

Dykinstruktören har det...
Fallskärmsinstruktören har det...
Buschauffören, som kör Er ut till aktiviteterne, har det...

Se till, at klätterinstruktören, -ledaren eller -arrangören
också har auktorisation!


Se en rad eksempel på uansvarlighed, som understrykar behovet av att kräva att se bevis för auktorisation, innan man låtar någon ta över ansvaret för andras säkerhet i samband med klätteraktiviteter.
Se Dansk Vägledarekrets' säkerhetssida. -------->>

Bakgrundsmaterial för KAL®-utbildningen i trädklättring:

A. Kursbroschyr Om utbildningen i trädklättring.
- Ladda hem (PDF)
* (216 Kb) eller
- Beställ med post.

Få specialbroschyr för trädklättringsutbildningen:
(Skickas med post)
(Som PDF-dokument. 216 kb)

B. Kursinnehåll/program. Detaljerat översikt över innehåll på KAL®-utbildningen i trädklättring.
- Ladda hem (PDF)
* (104 Kb) eller
- Läsa här.

C. Kursöversikt. Tider og -priser.
- Ladda hem
* (118 Kb) eller
- Läsa här.
- Kolla här för aktuella tider, fria platser etc.

D. KAL®-krav/normer f. trädklättring. Innehåll i och krav till examen för utbildningen.
-
Ladda hem (PDF) * (403 Kb) eller
- Beställ med post eller
- Läsa här.

E. Bakgrundsinformation om KAL®-utbildningen och auktorisationen.
- Ladda hem (PDF)
* (196 Kb) eller
- Beställ med post.


*Om du väljer att ladda hem normer eller broschyre etc., får du broschyr som pdf-sokument.
Pdf-dokument kan læsas med Acrobat Reader, som kan laddas hem gratis på:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Öppna först Acrobat Reader och öppna sen pdf-dokumentet från Acrobat Reader.


Kurs avvecklas över hela landet.
Klättring är
lek och liv
i naturen


 


Vi gör uppmärksom på, att det är viktigt hela tiden att träna det, som du har lært.
Dessutom är det också viktigt att hålle sig ajour med tex. säkringstekniker och med ny säkringspraksis.

Vi rekommenderar i den sammanhang Dansk Vägledarekrets' säkerhetssida:

www.vejlederkreds.dk/sikkerhed

Här kan du tex. läsa om en rad olycksfall inom klättring och se en anlys av dessa olycksfall.
Dessutom är det även möjligt att se en översikt med mera än 150 referencer till framställinger och varninger etc. om och med potentielt farliga arrangörer och erbjudare av kurs.® Akademin för Natur- & Friluftsliv