Vägledarutbildningen i
Vattnets Friluftsliv
(kanot- och kajakfriluftsliv)

Vägledarutbildningen i vattnets friluftsliv
- och dess hantverk,
Grönlandskajaker & dukade träkanoter

En spännande, intensiv och lärorik utbildning, 10 veckor
Bygg din egen kajak i trä och duk.
Paddla i skärgården. Lär dig eskimorullninger etc.
Var med om att bygga kanadensisk träkanot.
Paddla kanot i sjö och på foss.

Studiet är båda för dig, som vill ha en grundlig praksisbaseret införning och, som kanske dessutom tänker att jobba professionellt med natur- och friluftsliv.
På studiet genomgår du 10 veckors intensiv, utbildning i byggnad av och paddling i kajak och kanot.
 
På studiet gör du din egen grönlandskajak i trä och duk.
Du får självklart vägledning med detta.
Kajakken får du med hem efter studiet.
Du kommer igenom en rad nöd- och säkerhetstekniker, och du tar på långtur i skärgården.
Därefter gås igenom ytterligare säkerhetsteknikker t.ex. esimorullning.
Dessutom kommer du på mindre kajakture.
Därefter jobbar du med traditionelle kanoter i trä.
Du paddlar på sjöar och i fos.
Du är även med till att bygge en träkanot.


Studiet görs i samarbete med:

Utbildningen avvecklas dessutom i samarbete med Dansk Vejlederkreds,
branschföreningen för professionelle vägledare i natur- och friluftsliv.


Studiet är en blandning av kurser, vägledning och träning.
Studiet innehåller självklart teori, men huvudvikten ligger på "learning by doing".
Vi är en del på tur, och generelt bör du vara inställt på att leva under enkla förhållande.

Studiet lägger upp till, att du också får ta ansvar för egen läring.


Kursprogram

Vecka
1-2 Kajakbygge
3-4 Säkerhetskurs
5-6 Kajakfärd
7 Introduktion i kanotpaddling
8 Hantverk, kanot- eller paddelmakning
9-10 Långfärd kanot


Grönlandskajak

Nordamerikas arktiska områden bjuder på de mest extrema förhållanden som människor lever i, karga, snötäckta vidder och ett iskallt stormigt hav. Det är landet kajaken föddes i, för att säkra överlevnaden åt en hel folkgrupp: Inuiterna.
Kraven på kajakerna var stora. De skulle byggas materialsnåla och vara tillräckligt lätta för att kunna bäras. De skulle vara tysta och snabbgående för jakten och så skulle de klara av de flesta väderförhållanden till havs.
Lösningen var ett lätt träskelett som surrades samman och pluggades. Sedan syddes sälskinn på. Kajaken blev smidig och elastisk, gick lätt i vågorna och bjöd nästan inget motstånd för vinden.
Än idag är den en utmärkt farkost att färdas med på havet

Dukat träkanot

I mitten av 1800-talet utforskades och exploaterades de inre delarna av USA och Kanada.
De använde den farkost som i många århundraden hade fungerat bäst i dessa väglösa ödemarker, nämligen Näverkanoten.
Fler och fler människor arbetade i de stora skogarna som prospektörer, pälsjägare, guldgrävare eller skogsarbetare.
En enorm produktion behövdes för att stilla efterfrågan på kanoter.
Så uppfanns den dukade träkanoten -lättare, billigare och hållbarare.
Nu kom det en riktig blomstringstid för kanotmanufakturer.
Nu var det inte bara arbetsfolk som upptäck kanotens fördelar utan även bättre bemedlade människor började intressera sig för kanoten.
Kanoten gjorde sitt intåg, fiskare, idrottare och friluftare började paddla.


Kursbeskrivning, kajak

Efter en kort introduktionspaddling, bygger du din egen grönlandskajak.
Vi bygger enligt de traditionella metoderna, efter dina kroppsmått och behov. Kajakens spant böjs i ek, resten är gran.
Kajaken dukas med kraftigt bomullstyg som målas med oljefärg.
Då blir den mycket slitstark. Bygget kommer att ta 2 veckor.

Sedan är det dags att träna räddningstekniker.
Under 2 veckor kommer vi bland annat öva oss på:
• Eskimåsväng och dess förövningar
• Återstigning i kajak, T-räddning
• Användning av sjösocka och länspump
• Bogsering
• Vågpaddling

Vi slutar med 2 veckors långfärd i skärgården.
På färden lär du dig om havets friluftsliv samtidigt som du kan finslipa din paddlingsteknik i en naturlig och vacker miljö.

Kursbeskrivning, kanot

Vi börjar med en 3-dagars färd där vi lär känna varandra och kanoterna. Här kommer vi lära oss grunderna i kanoting både på land och i vattnet.

Sen bygger vi en dukad träkanot. Om antalet deltagare inte räcker, gör vi paddlar. Du kommer att lära dig ett traditionellt hantverk där man använder flera olika sorters träslag för att bygga lätt och starkt.
Kanoten byggs över en form där spanten böjs och bordläggningen spikas med mässingsspik. Bygget kläs med kraftig bomullsduk och målas.

Vi slutar med 2 veckors färd på nedre Dalälven från Avesta till Östersjön.
Älven hittar sin väg genom trånga forsar, vackra fjärdar, kulturbygder och mycket vacker orörd natur. Ett underbart område att paddla i.
Under färderna fördjupar vi oss bland annat i:
• Säkerhet v. färd i grupp
• Att läsa och bedöma forsar
• Forspaddling
• Lining och tågning
• Solopaddling
• Kanotens form, material
• Paddeln - form, längd modeller
• Kanoten på land - lyft, isättning
• Grundläggande paddeltag
• Trimning av kanoten
• Kanotutrustning
• Kamraträddning
• Kanotpedagogik

Historia

De flesta urbefolkningar har använt sig av någon slags mindre båt för jakt fiske och transporter. I Sverige användes det Äspingar (stockbåtar) och senare Älvgäddor. I polarområdet var det kajaken, Umiaken och Baidarkan. I glest befolkat land utan vägar eller stigar var vattnet det som band samman och förenade platser och människor och kanoten det självklara sättet att färdas i.


Max. 6 studerande per vägledare.
Tidig anmälan rekommanderas därför.
Studiestart: Vår eller höst.
Förutsättning: Simkunnighet: Minst 600 m. i öppet vatten.
Pris inkl. undervisning, vägledning, kurser och boende: SEK. 22.100,-
(Inkl. undervisning, vägledning, boende och egen kajak)
Du tar med: Våtdräkt (minst 5 mm.), paddlingsväst, handpump, tält, sovsäck, primus etc.

Du blir en del av ett
levande och aktivt friluftsmiljö !


Kajakutbildningen


Beställ BROSCHYR
för denna utbildning här
.
Få hem med vanlig post eller ladda hem som pdf.

Ladda hem broschyr för utbildningen här (104 Kb) i pdf.
---------------------------->


(Pdf-dokument kan läsas med mjukvaren, Acrobat Reader.
Ladda Acrobat Reader hem här:
Öppna först Acrobat Reader och öppna sen dokumentet därfrån.

Du kan se mera om våra övriga långa utbildningar här.

Vi ser frem till att höra från dig.

Du är självklart välkommen att ringa,
eller du kan skicka e-post till oss på:

post@naturakademi.com