Utbildningar i natur- och friluftsliv.

Vi arbetar med utbildning och forskning i natur- och friluftsliv.


Vår specialitet är intensiva utbildningar i natur- och friluftsliv på hög facklig, även professionell, nivå.

Vi håller på med detta på full tid, året runt, vilket gör att du träffer professionelle, skickliga och motiverade vägledare och instruktörer på Akademin för Natur- & Friluftsliv.

Gemensamt för utbildningarne är bland annat:

 • hög facklig nivå
 • tid för fördjupning
 • små lag


Utbildningarna är:
YRKESUTBILDNINGAR I PROFESSIONELL TRÄDKLÄTTRING (Arboristutbildningar).

VÄGLEDARUTBILDNINGEN I KLÄTTRING OCH FRILUFTSLIV, 10 veckar.

VÄGLEDARUTBILDNINGEN I VINTERFRILUFTSLIV -i skog och på fjäll, 10 veckor.

VÄGLEDARUTBILDNINGEN I FRILUFTSFÖRSTÅELSE, 4 veckor.

UTBILDNINGEN I KANOT- OCH KAJAKFRILUFTSLIV, 10 veckor

DEN 1-ÅRIGA VÄGLEDARUTBILDNING I NATUR- & FRILUFTSLIV


Läs utlåtande från tidigare studerande:

På utbildningarne ingår utöver ämnespecifikka upplägg med t.ex. klätterhistoria eller teori även också upplägg om:
 • Natur- och friluftslivshistoria
 • Naturförståelse / ekosofi
 • Näring i samband med natur- och friluftsliv
 • Praktiska och naturvenliga friluftsprylar
 • Orienteringskunskaper
 • Första hjälpen
 • Fysiologi
 • Vinterfriluftsliv
Dessa upplägg innhåller båda litteratur och film och dom tar utgångspunkt i vårt stora bibiliotek med mera än 6000 böcker och 3500 videos.

Vi ser frem till att höre från dig.


Beställ gärna broschyr
Dessutom översigt över tidar, prisar eller
specialbroschyrer for dom enskilda utbildningar etc.
Vi kan skicka med post, eller du kan ladda hem i PDF.

Du blir en del av ett aktivt och levande friluftsmiljö !

Studerande vid kursfastigheten på Bornholm.

<--- KajakutbildningenKlätterutbildningen.


Du är självklart också välkommen att ringa oss
eller du kan skicka e-post till:

post@naturakademi.com
Akademin för
Natur- & Friluftsliv