Vägledarutbildningen i
klättring och friluftsliv

En spännande, intensiv och lärorik utbildning,

-10 veckor.

- Små lag.
- Hög kompetens.
- "Learning by doing"
- Äventyrligt friluftsliv.
- Klippklättring.
- Trädklättring.
- Yrkesträdklttring
- Industriklättring (rope access)
- Gör klättring till ditt yrke.
- Möjlighet för Professionella auktorisationer / certifieringar.

 


Utbildningen riktar sig både till dig, som vil ha en god praksisbaserat innföring i säkringsteknik vid träd- och klippklättring og till dig, som kanske vill arbeta professionelt med natur- og friluftsliv och klättring.
Utbildningen kan t.ex. föra till auktorisation som professionel
Klätter-Aktivitets-Ledare® (KAL®) i båda träd- och klippklättring, standarden för professionelle arrangörer och ledare av klätteraktiviteter.
Dessutom ingår möjlighet att arbete med professionell trädklättring, båda sektionsfällning och beskärning och att bli auktoriserat inom detta i samarbete med ArboristSkolan.
Ytterligare ger utbildningen goda förutsättningar att bli auktoriserat klippklätterinstruktör.
Slutligen ingår möjlighet att utbilda och auktorsera sig inom industriklättring (rope access), båda enligt den skandinaviska auktorisation (PRAT®) och den internationella auktorisation (SPRAT®), där vi tillsammans med Klatre-Centeret är fullt godkända att avveckla utbilningar på alla nivån.

Gör klättring till ditt yrke.

Bli auktoriserat inom industriklättring (rope access).
Tillsammans med Klatre-Centeret och ScanRope avvecklar vi utbildningar med auktorisation för industriell klättring.
Du får även möjlighet att bli en del av den snabbt växande bransch, industriell klättring.
Med utgångspunkt i vårt 500 m2 stora utbildninscenter för industriell klättring i Hasslarp vid Helsingborg utbildar vi inom rope access, och du får på utbildningen även möjlighet att ta del i dessa utbildningar, och även att bli auktorserat, båda inom PRAT® och SPRAT®.

På utbildningen kommer du att klättra på klippor på en rad olika platser, men huvudutgångspunktet, är våra fyra kursfastigheter, särskild inriktade på klättring...
- på Bornholm (Kraklund) (fantastisk klättring på kustklippor),
- vid Göteborg (klättring i tex. Göteborg, Seglora, Borås och inte minst i Bohuslän) och
- på Kullaberg (Kullanäs) med Södra Sveriges bästa klättring.
Dessutom kommer du att få möjlighet att klätta och ta del i utbildningar inom industrell klättring
- i Hasslarp, vårt nya 500 m2 stora skandinaviska utbildningscenter för industriklättring (rope access).

Utbildningen rekommenderas dessutom bla. av Dansk Vejlederkreds, branschföreningen för professionelle vägledare i natur- og friluftsliv.

Utbildningen ger en rejäl innföring i klättring och i användning av säkringsteknik og säkerhetsutrustning på klippor og i träd på högt fackligt nivå.
På utbildningen genomgår du bl.a. en rad kurs från grundkurs över KAL®-kurs till vidaregående klätterkurser, härunder bl.a. artificiel klättring och bergsräddning.
Dessutom finns det möjlighet att fungera som instruktör på prov på några av dom kurs, som kör iövrigt.
Därutöver avvecklas en rad upplägg med film etc. om bl.a. klätter- och bergsbestigningshistorie och dessutom t.ex. etik, försikrings- og lagstiftning i samband med klättring.

Utbildningen är mycke praktisk orienterat och byggar på "learning by doing".
Vi förutsätter, att du är van vid att leva under öppen himmel.
Stora delar av utbildnignen genomförs på tur, både på Bornholm och i Sverige, evt. i Norge.
Det finns ca. 2-5 studerande pr. vägledare/instruktör.
Vägledareutbildnignen i klättring och friluftsliv har avvecklats 2 gångar om året sen hösten 1993.
Utbildningen, som börjar vår 2024, är den 62. 10-veckors klätterutbildning

Där är alltid mycke stor sökning till denne utbildning.
Tidig anmälan rekommenderas därför.
Studiestart: 29. mars eller 16. augusti.

Pris inkl. undervisning, vägledning, kurs och boende:
~ SEK. 19.180,-


SE MERA OM DENNA UTBILDNING HÄR

Ladds hem BROSCHYR (som pdf-dokument) här
eller
Beställ hem BROSCHYR för denna utbildning här.

Du blir en del av
ett aktivt och levande
klätter- och friluftsmiljö !

Utbildningen avvecklas i samarbeta med Klatre-Centeret


Akademin för Natur- & Friluftsliv arbetar med utbildning och forskning i natur- och friluftsliv.

Vårt speciale är långa intensiva utbildningar i natur- och friluftsliv på hög facklig nivå.

Vi håller på med detta på full tid, året runt, vilket gör att du träffer professionelle, skickliga och motiverade vägledare och instruktörer på Akademin för Natur- & Friluftsliv.


Du kan se mera om våra övriga långa utbildningar här.


Läs utlåtande från tidigare studerande:
Du är självklart också välkommen att ringa
eller du kan skicka e-post till oss på:
post@naturakademi.com