Krav till:
Förstahjälpen utbildning och -intyg
f: CPT (Certified Professional TreeClimber) utbildningen i trädklättring.


Krav till förstahjälpen utbildning och- intyg f:...:
CPT-B -utbildning och -certifiering i trädklättring och sektionsfällning:

Utbilningsnivå/innehåll:
- Minimum 6 timmars kurs med fysisk närvaro (ingen webbutbildning), enlig antingen:

A. Dansk Førstehjælpsråds: Førstehjælp ved Hjertestop samt Førstehjælp ved ulykker.
eller:
B. Svenska Första Hjälpen Rådets: Svenska riktlinjer för första hjälpen.
eller:
C. Utbildningen i Friluftslivet Första hjälp / Wilderness Medcine.
_____________

 • Dokumentation (för A och B (ovan)):
  I utgångspunkt ska du ta med följande dokumentation för din första hjälpen kurs...:
  - 1. Originalt, giltigt första hjälpen intyg / kompetenskort, och kompetensbevis för din första hjälps instruktör, enligt kraven nedan, och
  - 2. Kopia av detta till examinator - enligt alla kraven nedan - på din CBT-B-utbildning i trädklättring.
  - 3. Daterat, aktuellt och underskrivit första hjälpen instruktörsintyg från den organisation, som har godkänd första hjälpen instruktören, där organisationen intyger, att första hjälpen instruktören har gått genom och fått godkänd sin utbildning som första hjälpen instruktör i organisationen.

  Om du ändå inte har din förstahjälpen kurs eller -intyg och dokumentation på plats, när CPT-utbildningen börjar, kan du ändå ta del i utbildningen och certifieringen och sen skicka fram ditt förstahjälpen intyg och -dokumentation på email till Akademin för Natur- & Friluftsliv (max 1 Mb), enligt alla kraven nedan, så, att vi har fått och GODKÄND intyget SENAST 6 månader efter utbildningen.
  Se kra v till, hur du i så fall skickar fram ditt första intyg.

  Dokumentation (för C (ovan)):
  Du ska ta med kopia av underskrivit utbildningsintyg från din utbildning i Wilderness Medicine.

  Krav till första hjälpenintyg och -dokumentation (för A och B (ovan)):
  - Första hjälpen intyget (och den bakomliggande första hjälpen kurs) MÅSTE uppfylle ALLA följande krav.
  1. - innehålle information om, vilka konkrete krav och standarder, som första hjälpen kursen är genomfört i relation till. Antingen...:
        a. Dansk Førstehjælpsråd (min. 6 timmar) !,
        b. Svenska Första Hjälpen Rådet (min. 6 timmar) ! eller
        c. HLR rådet, Förstahjälpen. (min. 6 timmar) !,
  2. - innehålle referans till och logotyp från minst en av följande tre organisationers första hjälpen standarder:
        a. Dansk Førstehjælpsråd, (min 6 timmar, grundläggande (båda basiskurs) eller
        b. Svenska Första Hjälpen Rådet, (min. 6 timmar Svenska riktlinjer för första hjälpen) eller
        c. HLR rådet, (min. 6 timmar) & kompetenskort (intyg) för Första hjälpen) & Första hjälpen Instruktörsintyg från HLR-rådet,
  3. - innehålle underskrift (signatur), namnförtydligande och instruktörsnummer på första hjäpen instruktören på din första hjälpen kurs.
  4. - innehålle information om, hur många timmar, första hjälpen kursen har tatt (min 6 timmar),
  5. - innehålle datering för första hjälpen kursen och information om giltighet. (Min. 3 år),
  6. - indehålle information om vilken av dom tre organisationer ovan, som instruktören står registrerat i som första hjälpen instruktör i på tidspunktet för din första hjälpen kurs. För tex. HLR-rådet måste instrukören stå registrerat som instruktör i Första Hjälpen i HLRs Utbildningsregister, tel: 08-120 586 75, vilket i så fall dokumenteras med kopia av instruktörens kompetensbevis.
  Instruktören måste dessutom vara oberoende av kursdeltagare och kursdeltagares företag.
  7. - innehålle kontaktinformation -inkl. telefon och email- till utbildningföretaget och till instruktören.

  Dessutom bifogas
  8. - Kompetensbevis för din förstahjälps instruktör med instruktörsnamn och instruktørsnummer och namn och logotyp från den organisation, som har godkänd första hjälpen instruktören, där organisationen intyger, att första hjälpen instruktören har gått genom och fått godkänd sin utbildning som första hjälpen instruktör i organisationen.

  För denna dokumentation gäller, att den
  9. - antingen lämnas inn i kopia till examinator vid certifieringstillfället - eller skickasemail till Akademin för Natur- & Friluftsliv (max 1 Mb) (och godkänd) SENAST 6 månader efter CPT-B-certifieringen.
  OBS: Detta gäller dock inte, om du ska gå CPT-C-utbildningen inom dom första 6 månader efter din CPT-B-certifiering.
  I så fall ska ditt första hjälpen intyg vara inskickat och godkänd, enligt kraven ovan, SENAST EN MÅNAD, innan du börjar på din CPT-C-utbildning !

  Dokumentation (för C (ovan)):
  Du ska ta med kopia av underskrivit utbildningsintyg från din utbildning i Wilderness Medicine.

  Om du vill skicka första hjälpen intyg och -dokumentation (för A och B (ovan)):
  Om du vill skicka inn ditt första hjälpen intyg efter utbildningen, gäller, att...:
  -
  Med anledning i, att vi endast går igenom inskickade första hjälpen untyg och skickar ut CPT-certifieringsintyg en gång i månaden,
  MÅSTE du skicka fram första hjälpen intyg och dokumentation (som uppfyller alla kraven ovan) SENAST 5 månader efter CPT-B-utbildningen ! *
  med email till: post@naturakademi
  .com som bifogat .pdf-dokument(max 1 Mb) - SENAST 5 månader efter din CPT-B-utbildning !.
  NB: Av säkerhetsskäl tillgår vi inte dokument från externa källor.


  Dette gäller dock inte, om du sen ska gå CPT-C-utbildningen inom 6 månader efter din CPT-B utbildning.
  Om du ska gå CPT-C utbildning och -certifiering inom 6 månader efter din CPT-B-utbildning, måste du ha din CPT-B-certifiering inkl. första hjälpen intyg på plats senast 1 månad innan CPT-C-utbildningen börjar.
Exempel på dokumentation, som vi ska se:   - Se til, att ALLA kraven är uppfylda !

Kompetenskort för kursdeltagaren:

Kompetensbevis för första hjälpen instruktören:


OBS. VIKTIGT !
Att du kan skicka fram ditt första hjäpen intyg efter utbildningen, om du inte har det, när du går utbildningen, är en extra service, som tar ytterligare tid för oss, och som inte är inkluderat i din utbildningsavgift för trädklättringsutbildningen.
Av den anledningen godkänner vi endast, att du skickar fram ETT första hjälpen intyg en gång !,
Om det intyg, som du skickar inn, inte uppfyller ALLA kraven ovan, kommer vi därför INTE att hantera ytterligare första hjälpen intyg från dig.

Om du helt undangsvist ändå önsker behandling av ytterligare första hjälpen intyg och/eller dokumentation eller ett första hjälpen intyg skickat mera än 5 (men ändå mindra än 6) månader efter din utbildning, kommer vi att fakturare dig för detta med SEK: 500,-.
Denna extra service erbjudar vi endast och undantagsvist EN gång !

Det är därför viktigt (och ditt ansvar), att du noggrant kollar, att ALLA krav (ovan) är uppfyllda, INNAN du skickar fram ditt första hjälpen intyg och, att du skickar fram det på angivet sätt, om du väljer att nyttja vårt erbjudande och skicka fram ditt första hjälpen intyg efter din trädklättringsutbildning !