PROFESSIONELL YRKESTRÄDKLÄTTRING

Yrkesutbildningar & certifieringar i trädklättring inkl. avverkning trädvård och beskärning.
Yttranden / vittnesmål från tidigare deltagare.
Se även referenser.

Yttranden / utlåtanden från tidigare deltagere:

Bra lärare. Lagom många elever.
Vi fick lära oss det jag hade hoppats på, plus lite till.
Mycket praktik, där man själva får klämma och känna på grejorna. Mycket eget ansvar på ett positivt sätt utan att äventyra säkerheten.
Fredrik Nohr, A och B-utbildning.

Bra instruktörer. Vi har lärt oss mera än vad vi behöver. Man har alltid hatt något att göra. Utbildningen har varit bra.
Christian Schönbeck, A och B-utbildning.

Undervisningen har varit bra för att läraren har varit tålmodig och förstående.
Har lärt mig mycket om säkerthet och beskärning på kort tid.
Utbildningen har varit väldigt bra, och vi har lärt oss mycket.
Johan Halvarsson, A och B-utbildning.

Bra instruktörer. Mycket klättring.
Jag har lärt mig massa om säkerhet och hur man användar olika metoder i trädet mm.
Bra upplägg.
Emil schönbeck, A och B-utbildning.

Undervisningen var bra, framförallt därför, att odmjukheten, lugnet och den professionella kunskapen funnits.
God och jämn balans mellan teori och praktik.
Tack vara kursen har jag höjt mina kunskaper och kan förverkliga drömmen att uppleva känslan för klättring.
Jag är mycket nöjd.
Julian Shojjaee, A och B-utbildning.

Bra nivå på grundkurs.
Bra med mycket praktiskt övande.
Har fått en god grund för att öva vidare på ett säkert sätt.
Mycket givande och bra kurs. Jag har fått mycket nya kunskaper på kort tid.
Niklas Hammarberg, A-kurs

Utbildningen har levat upp till mina förväntningar.
Har fått en bra grund.
Freddy Strand, A-kurs.

Bra tempo.
Kompetenta instruktörer.
Flera olika teknikar och moment och synvinklar.
Jag har lärt mig mycket. Fram för allt säkerhetstänk i allt.
Jag har lärt mig mycket som jag sakniade innan.
Andreas Gaugl, A-kurs.

Bra upplägg med olika metoder.
Bra, kunniga instruktörer.
Jag känner mig säkrare på vad jag gör nu, och jag har lärt mig mycket nytt kring olika arbetsmetoder mm.
Jag ser fram emot att gå C-utbildningen...
Jakob Andersen, A- och B-utbildning.

Lugn och noggran genomgång.
Jag har lärt mig klättra i träd. Bra.
Mycket praktik och Learning by doing.
Skillnaden på mina kunskaper före och efter kursen är stor.
Mycket bra utbildning som gett goda grundläggande kunskaper i säker trädklättring med rep.
Jag har lärt mig väldigt mycket.
Krävande men givande utbildning, som har öppnat nya möjlighetar att utföra trädjobb genom klätring på ett professionellt sätt.
Anton Yman, A- och B-utbildning.

Jag hade kunskap om det mesta inna, men känner en större säkerhet.
Har ändå lärt en del tips o tricks.
Jag har lärt mig mycket och fått en större säkerhet i klätringen.
Avslappat men ändå seriöst. Lätt att be om hjälp och bra med repetitioner.
Jag har fått större säkerhet, båda i klättring och säker användning av utrustning.
Peter Dåvik, A- och B-utbildning.

En intressant, bra utbildning.
Bra uppläg, praktik, övningar och teori. Kunniga ledare.
Jag har lärt mig klättra i träd med olika tekniker på ett säkert sätt. Det var det, jag förväntade mig.
Bra möjlighetar till övning. viktigt att “plocka med grejorna”. Övning egr färdighet”.Jag kunde inget om trädklättring. Nu förstår jag de viktigaste delarna. Nu är det övning som gäller.
Bra, intressant utbildning.
Många nya intryck ochh uppslag.
Intressant, givande kurs.
Med tanke på, att jag aldrig har klättrat förut, så är jag väldigt nöjd. Jag anser, att jag kan klättra på ett säkert sätt vid sektionsfällning. Jag tycker, att det har varit ett bra upplägg.
Tack för en bra utbildning.
Henrik Eriksson, A- och B-utbildning.

Bra med lugna ledare som är tålmodiga med alla våra frågor.
Bra takt. Inte för stressigt.
Bra att få om sätta det teoretiska i praktiken.
Jag har fått ett annat säkerhetstänk och mera förståelse.
Bra att vi inte var fler så att Ni hinner visa oss.
Bra tempo och mycket övning.
Bra bredd p åutbildningen.
Bra tempo. först teoretiskt, sen praktiskt.
Från att aldrig tidigare ha klättrat till att nu kunne fälla och rädda känns väldigt bra.
Jag kan rekommendera utbildningen till fler.
Oskar Gerdin, A- och B-utbildning.

Har lärt mig mycket om säkerhetstänk och nya säkra tekniker.
Mycket intressant utbildning. Bra lärare som har hållit intresset uppe.
Har lärt mig att arbeta mycket säkrare och mera tekniskt.
Intressant och bra upplägg av kursen. Duktiga lärare som håller intresset uppe genom hela kursen.
Sami Mäkinen, A- och B-utbildning.

Bra tydliga instruktioner och uppvisningar.
Bra basutbildning.
Bra att se hur proffsen gör.
Teori blir bra med tanke på situationerna man ser dem i.
Jag skulle kunna hantera klättringen på ett mycket effektivare och säkrare sätter efter utbildningen.
Kul, intressant och man får mersmak.
Martin Brännvall, A-kurs.

Bra pedagogik. Mycket praktisk.
Jörgen Brännvall, A-kurs.

omfattande, engagerad lärare.
Intensiv, innehålsrik utbildning.
God orientering i arboristens villkor.
Bengt Liljegren, A-kurs.

Bra grundgenomgång.
God möjlighet till fördjupning/anpassning till detagarnas nivå/erfarenhet.
Jag har fått en mer komplett kunskap om trädklättring och för/nackdelar med olika tekniker och en bättre förståelse för risker.
Bra att under 2 dagar få en bra överblick på grundtekniker.
Emil Kellander, A-kurs.

Jag fick testa mycket, många tekniker, säkerhetstänk.
Synd att dagarna går så fort.
Bra genomgångar och instruktioner.
Har gått från att arbeta helt oskyddat till att kunna arbeta "helt" säkert".
B-utbildningen:
Bra att det var headson från start. Fick testa allt direkt.
Bra diskussioner. Mycket klättring, säkerhetsgenomgång i fokus.
<msn fick testa sig själv. Bra kommunikation med lärare/instruktör.
Min upplevelse har varit god. Mitt kunnande och förståelse har ökat markant sen A-kursen.
En bra utbildning som ger ett bra steg inn i arboristens arbete och säkerhetstänkande.
Utbildningen ger en rejäl dos självförtroende i sitt klättrande och arbete med motorsåg i trädklättringssammenhäng.
Per Gradin, A- och B-utbildning.

Utbildningen har helt levat upp til mina förväntningar.
Bra med få antal deltagara pr. instruktör.
Lagom med teori och sedan prova praktiskt.
Bra att vara ute hela tiden. Sparar tid.
Johan Martinsson, A-kurs.

Bra tempo. Mycket praktik.
Undervisningen var personlig och rolig.
Jag har inte arbetat säkert tidigare men kan nu börja göra det.
Bra utbildning med lagom tempo.
Tack och vi ses igen.
Jonas Welamsson, A-kurs.

Nya innfallsvinklar. Nya sätt att arbeta på.
Bra att varva teori/praktik.
Jag har lärt mig nya sätt att arbeta på, att komme upp samt förflyttningar.
Bra och tydlig instruktion.
Janne Hultberg, A-kurs andra gång.

Utbildningen är en bra grund att komma vidare med trädklættringen.
Jens Risberg, A-kurs.

Utbildningen har levat upp till mina förväntningar och över.
Bra säkerhetstänk. Bra, att man får möjlighet att repetera och pröva flera gånger.
Mycket bra och rolig (kul) utbildning med bra instruktör.
Andreas Gaugl, B-utbildning.

Jag har blivit säkrare och med större kunskap hur jag ska gå til väga vid fällning/räddning/klättring, framförallt räddning.
Martin Peilot, B-utbildning.

Kvalifikationerne höjs för varje kurs, och nu känner jag, at jag känner mig mera säker.
Det är ett stort steg att gå upp till 20 meter och jobba första gången. Annars iövrigt mycket BRA !!
Jan Hultberg, B-utbildning.

Jag har blivit betydligt säkrare efter utbildningen.
Kommunikationen fungerar välgdigt bra.
Jag är nöd med kursen !
Freddy Strand, B-utbildning.

Bra att få en uppfattning om hur omfattande kunskaper som behövs fr att kunne arbete som trädvårdare.
Andreas Gärdestam, A-kurs
Mycket praktik - bra.
Precis vad jag behövde veta.
Mycket ute och klättrande. Bra.
Jag kommer att känna mig mer säker på att jag gör saker rätt och säkert framöver.
Bra innehåll.
Det var precis rätt innehåll på kursen. Exakt det jag var ute efter.
Göran Sandberg, A och B-utbildning

Jag har lärt mig mycket !
Bra att Ni varvar teori och praktik.
Bra med mycket praktik.
Lagom mycket teori och möjlighet att Praktiskt göra det man lärt sig teoretiskt omedelbart efter.
Nu vet jag vad man skal göra på ett säkert sätt, men jag har mycket kvar att övainnan det blir effektivt.
Bra, intressant och lärorikt.
Bra utbildning.
Kunnig instruktör med mycket egen erfarenhet.
Nils-Eric Brunstedt, A och B-utbildning.

Jag har fått mer förståelse för risker och såghantering vid klättring och bättre förståelse om vad jag klarar och inte.
Förmågan att göra ett säkert jobb ökat. Det är bra.
Bra utbildning.
Emil Kellander, B-utbildning.

Mycket bra och kunnig instruktör.
Bra innehåll med betoning på säkerhet.
Bra med mycket praktiska övningar.
Jag har fått en mycket bra grund för att kunna jobba säkert med klättring.
Mycket bra, lärorik och givande kurs.
Niklas Hammarberg, B-utbildning.

God uddannelse med godt indhold.
God vægtning mellem teori/viden og praksis
Jacob Fardan, C-utbildning.

Innehållet var bra. Lärorika praktiska övningar.
Uppskattar fällningen av björken. Lärorikt att vi fick beskära ett helt träd var toppenbra!
Jag har lärt mig myket nya tekniker men även fått feedback i tidigare kunskap jag skapat genom yrkeserfarenhet.
Jakob Andersen, C-utbildning.

Utbildningen har varit över mina förväntningar.
Jag känner mig betydligt säkrara nu, samt känner att jag kan ta större uppdrag!
Innehållet var klart äver förväntan.
Freddy Strand, C-utbildning.

Utbildningen har motsvarat mina förväntningar och mer.
Teorin vävs inn i det praktiska arbetet, där framförallt säkerheten står i fokus. Bra!. Bra utbildning.
Jag har fått större førståelse om säkerhet och hur jag kan röra mig i trædet på ett säkert sätt.
Lättförståeligt / intressant.
Bra instruktör som tar sig tid att förklara om något är oklart.
Emil Bengtsson, C-utbildning.

Önskar att det fanns mer tid öva in de olika momenten, minst 4 gånger räddning, firning mm. Annars mycket nöjd.
Therese Herewono, B-utbildning.

Har varit en bra kurs. Lungt tempo. Inga större anmärkningar.
Jörgen Brännvall, B-utbildning

Jag har lärt att utföra fällning säke

rt. Bra instruktör och innehåll.
Leon Keller, B-utbildning.

Bra säkerhet.
Jonas Johansson, B-utbildning.

Lugn, trevlig och tydlig instruktör. Förklarar så man förstår lätt eller förklarar på annat sätt, som man inte förstår.
Johan Martinsson, B-utbildning.

Beskrivning av kursen stämmer väl med det vi gjorde.
Jag har på kort tid lärt mig mycket och flyttat gränser.
Instruktör är lugn, stabil, kunnig och lyhörd. Anapssar feedback efter kursen och lär ut bra.
Bra innehåll med bra grunder. Nöjd med alla moment. Tempot bra.
Tack för att jag fick prove SRT (Single Rope Technique).
Bra tempo.
Jonas Welamsson, B-utbildning.

Utbildningen har levat upp till alla förväntningar, och innehåll och undervisningsmetod var god.
Jag har lärt mig flera metoder och blivit mycket bättre och säkrare.
Det var en mycket bra utbildning.
Jag är super nöjd med utbildningen. Tack.
Anders Borgh, A-kurs

Jag har fått bättre tillit på utrustningen och för olika klättringstekniker.
Marcus Olsson, A-kurs

Utbildningen har helt klart levat upp tilll mina förväntningar.
Jag har fått så många metoder och skapat mig en bild om vilken som passar mig bäst.
Vi har fått lära oss allt från säkerheten.
Undervisningen var lugn och metodiskt.
Jag kan nu ta mig upp och ner på ett säkert sätt.
Mycket bra utbildning. Kan nu börja arbeta lite gran som arborist.
Oskar Larsson, A-kurs

Fick en bättra känsla och kunskap efteråt hur det går till.
Bra utbildning, lugnt och metodisk tillvägagångssätt. Totalt sett mycket bra ! :o)
Återkommer gärna.
Jan Carlson, A-kurs

Bra ledare och mycket praktiskt.
Man fick prova olika typer av klättring. Bra att veta.
Fint område att vara på. Lagomt stor grupp.
Bra med mycket praktiskt.
Hade ingen klättrerkunskap innan, men nu tycker jag, att jag fått en bra grund att bygga vidare på.
Erik Normann, A-kurs

Teori och praktik i bra blandning.
Mina kvaliikationer har blivit mycket bättre.
Bra att kunne repetera.
Trevligt och roligt.
Gunnar Bohlin, A-kurs

Har fått en annan förståelse för säkerhet i samband med trädklättring.
Bra och lärorik utbildning.
Duktig instruktör.
Daniel Sjöberg, A-kurs
Har fået en god indsigt i hvad og hvordan.
Palle Kjær, A-kursus

Grundlig genomgång.
Innehållet var tillräckligt.
Men måste repetera för sig själv, men nu vet man hur man ska göra.
Ragnar Lundström, A-kurs

Grundlig genomgång.
Tydlig lärare.
Mycket hands-on.
Bra me visning och instruktion, som gör, att man kan fortsätta öva till perfektion.
Mcket info.
Allt var bra.
Björn Hjulström, A-kurs

Få elever och två instruktörer var bra.
Bra lärare.
Bra och prestigelöst.
Niklas Strand, A-kurs

Utbildningen har levat upp til mina förväntningar och mycket mera.
Det var intensivt, lärorikt och upplevelsesrikt.
Yrkesinriktat och tydliga bild av arbetsyrket.
"Learning by doing" funkar perfekt för mig.
Mina kvalifikationer har blivit flerfaldigt bättre. Utan denna kurs hade det inte funkat.
Bra, intensiv, upplevelserik och förfriskande.
Niklas Strand, B-kurs

Jeg har fået en klar ide om, hvad man kan med hvilke midler, som jeg ikke havde før. God stemning.
Torsten Jensen, A-kursu

Uddannelsen har været god og har i høj grad levet op til mine forventninger.
Mikkel Hansen, A & B-kursu

Bra utbildning.
Bra organigsation för säker firning av klättrare. Bättre insikt fallfaktor.
Michael Edin, A-kurs

Dat har varit en bra utbildning.
Jag har blitvit bättre på att organisera för räddning av klättrare än tidigare.
Michael Edin, B-kurs

Bra utbildning.
Har lärt mig massor.
Bra nybörjarekurs. Behöver öva väldigt mycke.
Michael Johansson, A-kurs

Bra genomgångar
Behövde öva single rope tekniker.
Ser fram emot B-kurs!
Mikael Ekfeldt, A-kurs

Bra med praktik.
Bra med små tips som gör arbetet lättare och säkrare.
Bra med räddningsövningar.
Mikael Ekfeldt, B-kurs

Mycket praktik. Lätt att ställa frågor.
Jag har fått känna på olika typer av utrustning
Bra mix och olika tekniker.
Många frågetecken har rätats ut. Bra med noggrannhet runt säkerhet.
Lagom nivå på utbildningen.
En bra startkurs, om man vill gå vidare inom området.
Erik Franzon, A-kurs


Jag har klippklättrat i ca 15 år så mycket var nyttig repetition. Jag vet nu mera om utrustning och rutiner vid trædklättring.
Bra introduktion som ger praktiska färdighetar och god överblick om trädarbete.
Ricardo Sanchez, A-kurs

Jag visste ganska mycket, men nu känner jag mig säkrare och effektivare. Jag har klättrar sedan 92, men är ny inom motorsågning och trädvård.
Mycket bra utbildning. Jag rekommenderar den.
Ricardo Sanchez, B-kurs

Det har varit en bra balans mellan teori o praktik.
Bra att få se och testa flera olika typer av utrustning.
En del visste jag innan, men det var väldigt nyttigt att få lära sig “ordentligt” från grunden och få se nya sätt att klättra.
Jag är väldigt nöjd och ser fram emot nästa kurs.
Christoffer Gerborn, A-kurs

Jag fick mycket mer än jag trodde.
Jag fick mer insyn i flera olika klätter metoder ochså mer erfarenhet.
För mig väldigt nyttigt och många erfarenhetar rikare.
Jag tycker också alla små tips oxh diskutioner har väldigt givande. Bra att ha någon direkt från arbetslivet som undervisar.
Christoffer Gerborn, B-kurs

Jeg har fått större öevrblick om hur det funkar.
Kan nu ta mig upp och vara produktiv.
Patrik Karlsson, A-kurs.

Bra blandning av teori och praktik.
Trevlig och förstående personel. Gott attt personalen vill lära ut.
Samuel Wilck, A-kurs.

Har fått mycket större inblick vad arboristyrket går ut på.
Bra lärare, dom vet avd dmo pratar om.
Oskar Fornander, A-kurs.

Efter kurset er der en verden til forskel på mine kvalifikationer. Ser frem til kursus B.
Gode lærere. God praktis. Læringen er effektiv.
Troels Nielsen, A-kurs.
Fokus var på säkerhet och sedan många praktiska tips.
Vi frågade alla mycket och vi fick testa.
Jag fick många tips att arbeta så säkert som möjligt.
Trevlig miljö, rak kommunikation och bra materiel.
Thomas Landeborg, A-kurs.
Duktiga instruktörer.
Man lärde sig mycket samt att man fick pröva mycket själv.
Mycket praktisk men det är bra.
Väldigt bra och rolig utbildning.
Joakim Bergenmo, A-kurs.
Utbildningen har levat upp till och även över mina förväntningar.
Jag känner mig mycket mera säker.
Mycket bra utbildning som jag rekommenderar starkt.
Alexander Ceder, A-kurs.
Instruktör är påläst och pedagogisk, tatr tid, lysnnar, ger feedback.
Jag tycker, att det är bra, att man får se ochhöra på samma gång.
Fokus på säkerhet är tydligt i kursen. Tror att jag ändå behöver gå kurs C för att känne mig helt säker...
Samuel Wilck, B-kurs.
Jag har fått testa på det jag ville och lärt mig i lagom tempo.
Tillräckligt mycket nytt för att klara ta inn allt.
Jag har höjt tempo och säkerhet rejält sen förra kursens start.
Mycket bra utbildning.
Oskar Larsson, B-kurs.
Intressant och man fick lär sig mycket.
Jag är mycket nöjd. Känner inte att nått saknas.
Instruktör är lugn och pedagogisk och tydlig och säger till, om man gör fel eller tips om ett bättre sätt.
Bra med knopknytning och frågor före och efter dagen.
Jag har mycket större försståelse för säkerhet och risker efter utbildningen, och jag själv klättrar mycket bättre med större säkerhet.
En bra vecka. Trevliga kurskammerater. Bra undervisning, praktiskt och teoretiskt.
Kursen har utvecklat mig mycket.
Marcus Olsson, B-kurs.
Mycket praktiskt = Bra.
Det jag har lärt mig i kursen kommer att ha avgörande betydelse för att kunna jobba på rätt sätt med trädfällning.
Mycket bra utbildning.
Viktor Wallgren, B-kurs.
Nedfiring havde jeg ikke prøvet før - og heller ikke redning.
Desuden har jeg fået mange gode tips og mere sikkerhed anvendelsen teknikker.
Samlet en rigtigt god pakke, hvor jeg har fået lejlighed til at spørge om alt, jeg kunne være i tvivl om om.
Passende tid til selv at gennemføre øvelserne.
Har givet mig lyst til at prøve mere.
Torsten Jensen, B-kurs.
Innan utbildningen hade jag inte erfarenhetar med trädklättring.
Under utbildningen så har jag på ett säkert och professionellt sätt sektionsfällt.
Mycket bra utbildning.
Fredrik Nordling, B-kurs.

Utbildningen har varit mycket bra och lärorik.
Jag har lärt mig väldigt mycket om sækerhet och vad man ska tänka på.
Utbildningen har över träffat alla mina förväntningar och jag har lärt mig otroligt mycket.
Alexander Ceder, B-kurs.
Erfaren instruktör.
Bra fous på säkerheten.
Jag fick många bra tips och fick fråga om sådant som jag funderat på tidigare.
Thomas Landeborg, B-kurs.
Jag har lät mig väldigt mycket.
Bra och varierande utbildning.
Mycket praktiskt vilket är bra.
Hade inte klättrat mycket innan, så det är verkligen stor skillnad på mina kvalifikationer innan och nu.
Väldigt rolig utbildning.
Joakim Bergenmo, B-kurs.
Jeg har fået bedre begreb om redning og nedfiring.
Alt fint og godt.
Torsten Jensen, C-uddannelse.
Nu känner jag mig beredd att börja ta beskärningsuppdrag...
Ricardo Sanchez, C-utbildning
Bra varva praktik och teori.
Jag har fått bättre förståelse för vikten av ett bra toppankara för att kunne jobba effektivt och rädda.
Bra, lärorik och rolig kurs.
Andreas Gaugl, C-utbildning
Jag har fått mer insikt i hur man ska hantera stora grenar och beskärning.
Det har varit en god utbildning, för att vi en demonstration först och sen fick utföra de själva, och teori blandat med pratkiskt var mycket välplanerat.
Förhållandet mellan teori och praktiskt var helt enligt min skola.
Har tagit ännu ett steg i professionelitär och kan nu fälla ett träd i närheten av hus och kan även beskära stort träd professionellt ich säkert.
Oskar Larsson, C-utbildning
Bra. Högt tempo. Många varianter.
Med klättererfarenhet från klippa var det perfekt att kunne förstå systemen som byggdes.
Mycket praktik. Väldigt bra. Man lär sig med man gör. Nu har jag en grund för att fortsätta lära mig.
Karl Rosenberg. A-kurs.
Testat på det mesta och fått en ny kännsla för klättring.
Mycket nyttigt samt en bra grund att stå på.
Väldigt pedagogiskt.
Mycket praktik samt möjlighet till frågor.
Marco Jonsson, A-kurs.
Instruktøren bruger den nødvendige tid til alle spørgsmål.
man får lov at køre i sit eget tempo.
Mine kvalifikationer er blevet meget forbedrede.
Kean D. Rasmussen, A-kurs
Otroligt skickliga lärare.
Bra balns mellan praktik/teori.
Jag är lite för otränad för att göra ett bra jobb nu, men ar fått grunderna till att kunna öva.
Tack för bra kurs & stort tålamod.
Gustaf Jorde, A-kurs.
Kursen har överträffat mina förväntningar.
Bra tempo. Bra att äta när man är hungrig och inte vid bestämda tider = Mycket effektivt :o)
Jag skulle inte ens ha testat innan jag gått någon utbildningen. Nu ska det bli kul att träna.
Känner mig trygg med det jag lärt mig.
Otroligt bra och kunniga pedagoger.
Bra att uppmana till att öva knopar innan kursen.
Jag var orolig över att inte förstå danskan, men har var riktigt tydlig och försäkrade sig om, att vi skulle förstå hela tiden.
Jessica Hammarling, A-kurs.
Lagom tempo.
Skönt att få prova mycket klättring.
Bra balans mellan prova själv och instruktioner.
Kanon !! Skönt gäng. Trevliga och kunniga instruktörer.
Hade gärna sett, att det var en dag till.
Robert Granberg, A-kurs.
Vi hann med mera än jag trott på den tiden.
Proffsigt utförd på kort tid.
Flera system. Bra.
Har lärt mig vikten av säkerhetstänkande.
Bra med flera varvar med praktik.
Anders Larsson, A-kurs.
Mycket yrkesrelevanta övningar - bra.
Fullt upp hela dagarna - bra.
Lärt mig jobba säkrare och lärde mig helt nya momentte,x. nedfirning och räddning av skadad.
Johan Häkkinen, B-utbildningen.
Fått mycket hjälp och praktisk övning.
Det känns som om man kan en hel del av allt.
Fått vara utomhus och öva praktiskt i lagom grupp.
Mina kvalifikationer har blivit betydligt bättre. Nu kan man arbeta säkert och effektivt.
Erik Norrman, B-utbildningen.
Har lärt mig viktiga säkerhetsdetaljer, som jag kommer ha stor nytta av.
Bra takt. Stora möjlighetar att ått få prova olika klättersystem.
Bra vägledning.
Känner, att jag fått säkrare motorsågshantering och säkrare klättring...
Bra utformning av utbildningen med mycket praktisk övning och respons efter alla moment i utbildningen.
Henrik Wedin, A-och B-utbildningar.
Präsentation av alla metoder.
Bra att man fick chansen att träna upprepade gånger dag 2.
Kan ta mig upp med olika tekniker i ett träd. Inna kursen hade jag inte en aning.
Var roligt. Gav mersmak.
Bra lärare. Bra upplägg med fällning, firning, räddning, övning.
Praktik varvat med teori. Utomhus.
Kunne ingenting innan. Nu har jag en bra grund, även om jag måste komplettera med mycket egen träning.
Är jättenöjd med utbildnignen, då den varit båda intressant, rolig och lärorik.
En mycket god grund att bygga vidare på.
Fredrik Wikström, A-och B-utbildningar.
Många nya idéer om hur arbetet bör gå till.
Mycket gott. Mycket praktik med olika arbetssätt och prova på i bra takt.
Mycket nöjd med kursen.
Teoretisk genomgång görs på plats med de praktiska verktygen till hands, gör att man direkt förstår meningen i det.
Jag har fått en helt ny känsla av säkerhet i arbetet.
Utmärkt utbildning. Precis vad jag var ute efter.
Ola Frankki, A-och B-utbildningar.
Har lært mange ulike metoder og komme sig op i tre. Fra å begynt på noll, så tror jeg på mulighet till å videreutvikle moetoder for å bevege meg rundt i træet på en sikker måde.
Synes opplæringen har været bra og lærerik, da jeg nå har fået inn syn i mange måter for å komme opp og arbejde sikkert i trærne. Så er det bare og trene :o)
Svend Knegterød, Norge, A- kursus.
Väl genomförd och ungefär dom grejerna man kan tänka sig av en nybörjare kurs.
Johan Eriksson, A-kurs.
Pedagogiskt riktigt utfört. Lätt att förstå.
Utbildningen var över förväntan.
Teori är bra, men praktik är viktigare.
Jag lärde mig en del nyheter, som jag kommer att praktisera.
Mycket kul o intressant.
Fantastisk lärare.
Peter Bergman, A-kurs.
Bra från grunden, även för nybörjare.
Man får en helhetsbil av yrket.
Lagom med teori.
Innan utbildningen hade jeg inga praktiska erfarenhetar. Efter utbildningen känns det som man har kontroll.
Lärmig mycket.
Björn Thibom, A-kurs.
Bra genomgång av dom olika teknikerna.
Man varvar teori och praktik på ett bra sätt.
Att få möjlighet att se och prova dom olika teknikerna har hjälpt mig att få en ökad förståelse hur man jobbar säkert och effektivt.
Stefan Jansson, A-kurs.
Hade ingen erfarenhet innan utbildningen.
Nu vet jag hur man klättrar på ett säkert sätt.
Bra med mycket praktik.
Bra utbildning.
Magnus Larsson, A- och B-utbildningar.
Har lärt mig mycket nytt. Nu är det bara träning som skanas.
Mycket praktiskt.
Fått mycket att tänka på, nya metoder till att arbeta säkrare.
För mig var kursen perfekt, den var från grunden och jag hade inte mycket erfarenhet.
Jättebra instruktörer.
Mina kvalifikationer efter utbildningen i relation till innan denna är som dag och natt.
Jättebra utbildning.
Peter Knekta, A- och B-utbildningar.
Bra tempo lagom med information.
Bra med möjlighet att prova olika tekniker.
Jag kommer nog arbeta mer säkert efter denna utbildning.
Utbildningen har varit bra. Blandningen mellan teori och praktik var bra. Det är lättare nu när man ska köpa utrustning mm.
Håkan Johansson, A-kurs.
God utbildning.
Innan utbildningen hade jag inte klättrat alls.
Marcus Johansson, A-kurs.
Det har varit bättra än förväntat.
Bra förklarat och sen fått testa mycket i praktiken.
Känner mig säkrara vid upp/nedsigning och byte mellan olika system.
Mycket bra. Allt förklarat och visat på enkelt sätt och fått prova allt själv praktiskt.
Bra förklarat och visat och fått prova allt själva.
Har lärt mig mycket.
Allt har varit riktigt bra.
Daniel Jörgensson, A- och B-utbildningar.
Bra ökning i svårighetsgrad.
Bra att Ni stoppar upp och samlar för ny info.
Bra. Fått gamla kunskaper bekräftade som OK. Känns säkrare.
Kommer rekommendera Er till andra.
Jesper Carlander, A-kurs.
Positivt är, att man inte måste ha haft tidigare klättererfarenhet (bortsett från kurs A).
Teori omsattes i praktiken på ett bra sätt.
Kursledarna var med hela tiden, vilket gör att man känner sig trygg.
Jag är glad över att ha upptäckt att min a begänsningar är min fysik, vilken går att förbättra, snarara än rädsla för höjden.
Jag tackar särskild för det lugn och tålamod kursledarna stått för, vilket gör att man kännt sig säker och trygg.
Extra stort tack till Eyan som funnits till hands och stött när jag varit som osäkrast.
Gustaf Jorde, B-utbildning.
Jag har fått mycket större kunskap om arbetet än innan och större kunskap om egna begränsningar.
Eyal var jättebra att ha med.
Mycket bra utbildning, väl anpassat mot yrket. Bra tempo och dispostion.
Björn Hjulström, B-utbildning.
Jag har fått ökat respekt och förståelse för säkerhet och räddning.
Intensiv och krävande. Jag har varit mest slut i huvudet på kvällarna än i kroppen.
Riktigt bra kurs, som jag rekommenderar till andra att anmäla sig.
Jessica Hammrling, B-utbildning.
Jag har lärt mig mycket.
Nu kan jag gå upp säkert.
Magnus Neldorin, A-kurs.
Bra learning by doing...
Bra att få prova och lära via fucking up (fast på ett säkert sätt :o)
Ulrika Neldorin, A-kurs.
Bra utbildning.
Henrik Pettersson, A-kurs.
God måde at vise og forklare.
Jeg fik indfriet mine forventninger.
Havde ingen viden om klatring med reb før, så mine kvalifikationer er helt sikkert blevet bedre.
Synes, at det har været super...
Jesper Thøgersen, A- och B-utbildning.
Bra med mycket praktiskt.
Jag kunde nästan inget, så jag har lärt mig oändigt mycket.
Mycket bra utbildning.
William Shiöld, A- och B-utbildning.
Bra tempo och lätt att förstå.
Har fått en väldigt bra grund att gå vidare på hemma och, att kunne börja jobba på.
Rolig, lärorik och lätt förstått.
Fredrik Bergquist, A- och B-utbildning.
Har lært, hvordan man kan arbejde sikkert og minimera risker för at ting skal gå galt.
Veldig god uddannelse.
Svend Knegterød, B-utbildning.
Bra instruktör som tagit sig tid vid frågor.
Mer omfattande, än jag trott.
Mycket praktiskt och erfarenhet i arbete.
Jag har fått mycket höga kvalifikationer jämnfört med innan.
Alltid 2 st. instruktörer på plats.
Johan Mårtensson, A- och B-utbildning.
Innan = 0. Efter = Kan sektionsfällning.
Timo Virkki, A- och B-utbildning.
Bra utbildning med olika tekniker.
Bra illustrerat.
Bra blandning av teori och praktik.
Jag har fått kvalifikationer över förväntan.
Mycket bra och intensiv utbildning.
Malte Lundell, A- och B-utbildning.
Bra praktiskt.
Bra med mindre grupper ocj och olika klättersätt.
Jag känner mig säker i att klättra upp i ett träd med rätt utrustning. Det känns spännande och kul med tanke på, att jag inte hade nån erfarenhet.
En professionell kurs för den som vill lära sig klättra i träd.
Louise Andersson, A- och B-utbildning.
Jag fått lära mig mycket.
Man har fått prova olika saker med säkerheten först.
Har varit lätt att fråga.
Har aldrig klättrat så här förut. Mycket nytt.
Jag är nöjd. Har fått en bra inblick.
Lars Bertilsson, A- kurs.

Fick en bra inblick i att klättra i träd med rep.
Fick bra instruktioner.
Mest praktik.
Mycket bättre kvalifikationer.
Bra utbildning.
Robert Andersson, A- kurs.

Bra genomgångar, lugnt och metodiskt.
Många tekniker.
Bra att blanda teori med praktik.
Kan med stort självförtroende ge mig upp i träd och känna mig säker.
Bra upplägg, lagom antal deltagare för att få den tid med instruktörerna man behöver.
Fredrik Mollquist, A- kurs.

Mycket bra utbildning.
Tycker, att den följde mina förväntningar och höll vad den lovade.
Seriösa ledare (lärare).
Jag har blivit avsevärd mycket bättre på att klättra med rep.
Patrik Ehn, A- kurs.

Fått god erfarenhet och grund att arbeta vidare på.
Fått nya tekniker att ta sig upp och ner på.
Anton Persson, A- kurs.

Lätt att få hjälp, om det behövs.
Gick igenom det, som förväntades.
Bra med mycket tid att prova själv.
Jag kunne ingenting innan. Har relativt bra koll nu.
Trevliga utbildare.
William Wennerquist, A- kurs.

Känner att jag genomför arbetet med säkert och, att jag har lärt mig nya saker.
Gladt och trevligt.
Jens Risberg, B-utbildning.

Pedagogisk.
God utbildning med det mesta, som man behöver för en bra arbetsmiljö.
Johan Eriksson, B-utbildning.

Bra pedagogiskt.
Lätt att förstå.
Bra med mycket praktik.
Bra att kombinera teori och praktik ute i skogen.
Räddningsbiten var bra för mig.
Har lärt mig räddning på ett bra och effektivt sätt.
Jag har haft mycket roligt och lärt mig en massa nytt.
Peter Bergman, B-utbildning.

Gode forklaringer. Passer på att alle får med sig allt.
Gode muligheter. Mye forskellig !
Høye trær.
Bra forhold mellem teori og praksis.
Veldig gøy og lærerikt.
Gode forklaringer og tålnodige kursholdere.
Selv om folk var mye forskellig, var det fokus på, at alle forstår.
Helt perfekt.
Føler jeg kan begynne med små opdrag.
Mye forskelligt.
Veldig bra. Verdt pengene i gull.
Vetle Aamodt, A- och B-utbildning.

Utbildningen har levat upp till mina förväntningar mera än väl !
Det har varit mycket tid att träna, och det har inte gått för fort.
Jag har gått från att inte kunne någonting
Skitkul !!
Tycker att jag kan arbeta med säkerhet i ett träd. Sen att man måste få ta det väldigt lugnt och inte stressa.
Bra kursledare. Lugnt och metodiskt.
Oscar Hultstein, A- och B-utbildning.

Bra lärare. Bra upplägg.
Mina kvalifikationer har blivit otroligt mycket bättre.
Mycket bra.
Urban Martinsson, A- och B-utbildning.

Bra upplägg.
Bra med två ledare.
Man lärde sig mycket på två dagar (A-kurs).
Bra med praktiskt. Lättare att förstå, när man får göra sakger och inte bara läsa.
Man har lärt sig grunderna och kan öva själv hemma.
Bra storlek på gruppen.
Mycket bra info att få lära sig, gällande säkerhet och teknik. Något som skulle vara svårt att få lära sig genom självläring.
Martin Nilsson, A- och B-utbildning.

God uddannelse. Jeg har fået svar på alle mine spørgsmål.
Indholdet var godt, og jeg har fået svar og lært mig meget nyt.
Super blanding af teori og praksis som i A- og B-kurset.
Jeg har lært at arbejde sikker, mener jeg.
Effektivt og professionelt.
Jesper Thøgersen, C-uddannelse.

Jeg har lært en masse og kan nå utvikle mig til å klattre tryggt och sikkert efter det jeg har lært på kurset.
Utbildningen har varit bra.
Svend Knegterud, C-uddannelse.


Bra utbildning
Urban Martinsson, C-utbildning.

Jag har fått bra grepp om allt som har varit innehållit av kursen o kan nu åka hem och öva....
Mathias VIklund Borg, C-utbildning.

Har fått nya ideer, som jag kommer använda i arbetet.
Kul.
Viktor Wallgren, C-utbildning.


Bra genomgång. Mycket nytt.
Bra innehåll.
Trevligt att vara ute i marken.
Fina dagar med mycket innehåll och gott snacka!
Gått genom mycket tips och trix.
Johan Mårtensson, C-utbildning.


Bra och grundliga instruktörer. Trevliga.
Mycket bra med praktisk undervisning.
Bra helhet.
Jag var ganska ny i branchen, så jag har utvecklats mycket.
Jag är jätte nöjd.
Anders, Borg, B-utbildning.


Mycket praktik. Bra.
Räddningsdelen mycket givande.
Mikael Grimberg, B-utbildning.


Känner mig säker på dom övningar som vi fått.
Måste nog bara hem och träna på knopar.
Rakt igenom bra utbildning.
Lagom mycket övningar. Man har haft tid att testa många gångar i egen takt, vilket är positivt.
Känner mig säker, så jag på egen hand kan öva mer.
Bra instruktörer. God stämning.
Mathias Viklund Borg, A- och B-utbildning.

Stor vikt på säkerhet. Alla moment gicks igenom noga.
Vi fick lära oss grunderna.
Bra växling mellan praksis och teori.
Stor skillnad på mina kvalifikation före och efter men känner fortfarande, att massa övning på det, vi har gått igenom, är viktigt.
Bra utbildning.
Känner mig trygg uppe i trädet nu.
Thomas Henriksson, A- kurs.

Bra att prova många tekniker för att hitta tekniken.
Bra att lägga mer säkerhetsteknik än vad som krävs från Arbetsmiljöverket.
Kul att det visas helt nya tekniker.
Magnus Dumky, A- kurs.

Framförallt kompetent ledning. förankring i verkligheten.
Trevlig utbildning. Mycket nöjd.
Kommer att klara "basicarbeten" vilket känns tryggt.
Erik Samuelsson, A- kurs.

Mycket proffsigt genomförd utbildning.
Matt Dumky, A- kurs.

Rolig och lärorik utbildning.
Anton Broman, A- kurs.

Pedagogisk, trevlig personal.
Mycket tid på säkerhet.
Stor variation. Många tekniker.
Allt utomhus. Lugn och metodisk teori.
Vad gäller mina kvalifikationer, har det blivit en total förändring, framför allt säkerheten.
Bra med mycket tid på arbete. Jag fick svar på alla frågor.
Mange tak.
Christian Österberg, A- kurs.

Bra med många metoder för uppstigning.
Pedagogiskt fokus på säkerhet.
Bra instruktörer.
Bra teoretisk förankring.
Mycket bra grundkurs.
Henrik Edman, A- och B-utbildning.

Bra att vi varvat lite teori följt av praktik.
Bra att gått igenom mycket säkerhet och extra bra med film om säkerhet och slingor.
Jag har klättererfarenhet sen tidigare men aldrig klättrat med sporrar, men det kan jag nu. Känns riktigt säkert.
Mycket bra och trevliga instruktörer.
Stefan Jonsson, B-utbildning.

Mycket praktiskt arbete.
Innehöll det, man förväntade sig.
Bra med teori och praktisk direkt efter.
Bra med mycket praktik.
Känner mig mer säker med klättring o sågning i träd. Och att använda stegjärn.
Tycker att utbildningen var väldigt bra och rolig.
Björn Thibom, B-utbildning.

Rätt tempo.
Olika reptekniker är bra.
Bra tempo, innehåll, bra instruktörer.
Det mesta grundläggande var med.
Bra med mycket praktik.
Bra grund att stå på.
Kanon. Seriöst. Tack !
Jonas Gustafsson, A- och B-utbildning.

Väldigt nöjd.
Från och med nu kommer jag alltid säkra mig med rep. Bara använt stödlina och klätterskor innan.
Väldigt nöjd med utbildnignen. Anders och Fredrik har varit väldigt seriösa och proffsiga.
Känner, att det är så här jag kommer att jobba. Innan har jag tummet på säkerheten.
Mycket nöjd.
Hög nivå och väldigt bra instruktörer.
Michae Östling, A- och B-utbildning.

Bra instruktörer. Visar och förklarar bra.
Vi fick se många olika sätt att klättra på.
Bra förklaring om utrustning.
Vi har visat många många olika klättrings metoder.
Känner mig mycket säkrare och fick en god grund att öva själv med klättring.
Mycket nöjd.
Bra med mycket praktik.
Trädklättring var helt nytt för mig, och Ni har lärt ut grunderna och säkerhet på ett bra sätt.
Känner mig säkrare med trädklättring.
Jättenöjd med allt. Bra att Ni har färdiga klättringspaket.
Bra instruktörer. Fina skogar och bra platser också.
Andreas Millesten, A- och B-utbildning.

Tydliga instruktörer. Bra instruktörer.
Har lärt mig mycket om säkerhet.
Mycket mera säkerhetstänk på mig själv efter utbildningen.
Bra utbildning.
Patrik Ehn, B-utbildning.

Jag är mer lämpat att klättra efter utbildningen.
Vet vilken utrustning som finns och vilken, jag ska köpa.
En bra utbidlning.
Lärt mig mer och blivit bättre ¬n jag trodde jag skulle bli.
Jag är och känner mig mycket säkrare efter utbildningen.
Peter Edman, A- och B-utbildning.

Jag har lärt mig ett annat sätt att arbeta på och fram för allt mycket säkrare.
Jättebra och kompetenta instruktörer.
Fortsätt så !!
Verkligen två lärorika och roliga dagar.
Över förväntningarna !!
Jag har blivit mycket säkrare och proffsigare än tidigare.
Mycket bra utbildning.
Tack, Fredrik, Tomas o Anders !!
Med ert professionella o ödmjuka sätt har ni gjort varje dag lärorik o rolig !!
Mikael Löfvenberg, A- och B-utbildning.Referenser.
Exempel på företag som anförlitar oss för utbildning och certifiering av deres medarbetare:
T. H. Entreprise
TSM Skovarbejder
Lokeskog
Täppan AB
Skogs och Kraftkonsulterna i Norr AB
Bergströms skog & trädvård
Jannes Trädgårdstjänst
Malmiforest
Soul Handelsebolag
Två Smålänningar
Husby Entreprenad
Skog & Marktjänst
Wema TrädhaSntering
BMF Entreprenad
Point 65
Landsbygdsakademin
Jannes Trädgårstänst
Skattskrinet
Cambium Trädvård
Karlstads Trädfällning
Örebros Läns Landsting
Lantbrukarnas Riksförbund
Älmhults Naturservice
HammarbergsTräd & Trädgård
Tyresö Trädfällning
Gerborn Trädservice
Juliusminde
Emil Oskar Skog AB
Täppan AB
Utemiljö
Denzab AB
Parkkompaniet
Värnamo Skogsentreprenad
Nøvlingelund
Röjning

Stockholms Trädfällning
Vidare Bemanning
Cubile Utemiljö
Hillbillies Garden Services

Thells Trädfällning AB
Arborot
Lekmiljö
Jämtlands Läns Landsting
Treeservice

Herrestads
PamLis Clean
Humankapitalet
Maltes Trädgård
Avanza Trädfällning
PEAB
Thøgersen anlæg & træfældning aps
Glans Skogsentreprenad
Ekbackens Trädservice
Fa: Jonas Gustafsson
Skogshoggern
Piteå Trädtjänst
Albek Skogsservice
Trädhantering
Forestree
Mikael Åhman Trädservice
Trädgårdsprakt
Essaskog
Arbortech
Fotograf Två Ess AB
Jonsving Trädgårdsanläggning
E & R Skog & Speial Trädfällning
Stoffefs Skog & Jakt
Trädfällrna
F. O. Peterson
Abedent
Skånes Trädfällning
F. G. Skog
Södertorns Brandförsvarsförbund
Håkan Jarlsson Trädfällning
Arbortek
Gunnarssons Skog
Nässjö Affärsverk
Resorobygg
Avonova
Träd I Kraft
Halmstads Kommun
Grafsnäs Slottsruin & Park
Båstad Kommun.
Det Gröna
Kursil Skog
Dolves Trädfällning

Carpinus
Skogens Konung
Asanova
AME Entreprenad

Dahlgren Allround
Tappan
Vänersborg Kommun
Treeservice
HJS Förvaltning
Gothia Trädtjänst
Örberga jord trä & metall HB
Skogma
Grimberg Allehanda
Galjaden Fastughetar
Slottskogen
Spånga TrädgårdDahlbergs Skog och ved
Rimforsa Skog

Åsanova
Klippans Utemiljö
Källarbo Entreprenad
Drömträdgård i Varberg AB
Cramers Blommor
Adoer
MW Skog, Hem & Trädgård
JH Skogsvård & Trädfällning
Spades trädgårdsanläggningar
Nord i Väst
Gellas
Green Furniture
Fastighetskonsulterna
JC Ttradservice
Hekate Gardens
Kvenneberga
Improvia
Linds Service
Stigtomta Trädfällning

ÖHs Trädhantering
Trädgårdsprakt AB
Trädkronan
Ecotime
Edelunda Trädgård
Nordtilia Trädgård
Mälardalens hem & Fastighetsservice
Regarden
Träd och trädgård
NJL Group
Tolkoskog AB
Djupdahls
Trädfällning 24
Vätterhem
Forsmarks

Pilsbo Trädtjänst
Castor Treeworks
Fallservice


Tidningen var på plats på B-utbildningen vid Jönköping.
Se arikel, bilder och film.


C-kurs, mars, 2017.

Läs mera om:

A. Grundkurs i trädklättring.
A. Startkurs i trädklättring och beskärning.
B. Professionell utbildning och certifiering i trädklättring, sektionsfällning och avverkning.
C. Professionell utbildning, certifiering och auktorisation i trädklättring, trädvård och beskärning.

Se mera om våra
professionella utbildningar och -certifieringar i yrkesträdklättring
på:
Akademin för Natur- & Friluftsliv

eller på:

ArboristSkolan

Ladda hem broschyr.
Ladda hem broschyr som pdf-dokument.


Vi erbjuder även andra kurs och utbildninger inom trädklättring:

1. Fortsättningskurs i trädklattring, (Från träd till träd. Sova och leva i toppen av träden). 2 dagar
2. KAL® -kurs i trädklättring, (För ledare, instruktörer och vägledara i natur- & friluvtsliv etc.), 2 dagar
Ytterligara information om KAL® -kurs i trädklättring,