TRÄDKLÄTTRING


Grundkurs i trädklättring.

2 dagar. Ung. 4-5 delt. pr. instruktör.

Kursen riktar sig till dig som vill realisera barnadrömmen om att komme helt upp i dom högsta träd och dessutom till dig, som kanske har ett par träd, som du kunne tänke dig att få tillgång till genom klättring upp, kanske för att beskära eller plocka ner grenar etc.
Med tanke på hur mycket skog och hur många träd, som finns i Sverige, är trädklättring oerhört underskattat som en del av ett aktivt natur- och friluftsliv.

Med kursen önsker vi att öppna upp dörren för alla dom fantastiska upplevelser, som finns i trädklättringen.

Syftet med kursen är, att du lär dig klättra säkert i träd på egen hand och med en kompis.
På kursen genomgår vi, hur du kan ta dig uppi träden och, hur du kan säkra dig själva.
Kursen innehåller en grundslig genomgång av klättring, abseil, kommunikation, utrustningskunskap och av alla grundläggande säkringstekniker.
Dessuton genomgår vi dessutom olika nädprocedur och räddningar etc.

Du behöver inga särskilda förutsättningar, och den gynnsamma relation mellan antal deltakere och antal instruktörer, att det finns gott om utrymme för att ta stora individuella hänsyn.

Mera än 30 års erfarenhetar med klättring kommer dig till goda på denna kursen.

Kurspris: SEK: 3.780,- / delt.
Möjlighet för enkelt boende i samband med kursen.
Tider för kursen. Se här.
Stor efterfrågan gör, att vi rekommenderar tidig anmälan.

(Om du vill ha auktorisation för att kunne ta ansvar i samband med detta krävs det, att du dessutom tar kurs och auktorisation som Professionell Auktoriserad Klätter-Aktivitets-Ledare® (KAL® )).

Ladda hem broschyr för grundkurs i trädklattring... ---->
Se plan för och innehåll på kursen här


Vi erbjuder även andra kurs och utbildninger inom trädklättring:

1. Fortsättningskurs i trädklattring, (Från träd till träd. Sova och leva i toppen av träden). 2 dagar
2. KAL® -kurs i trädklättring, (För ledare, instruktörer och vägledara i natur- & friluvtsliv etc.), 2 dagar
Ytterligara information om KAL® -kurs i trädklättring,
3. Professionell yrkesträdklättrare. (För arborister etc. kapning, sågning, firning etc. Ladda hem material som pdf. ------>


Trädklättringsfilosofi.

"Vår trädklättring tar utgångspunkt i ömsesidig respekt mellan människa och natur och försiggår därför med kroppen i trädet.
Rep och säkringer används tex. endast för säkringsändamål och inte som hjälpmedel för att ta sig upp.

Mekanisk klättring i rep utbyggar och utvecklar människans inntryck av att behärska och att mästra naturen.
Frågan är, om det är det vi vill med trädklättringen?

Om människan i stället önsker att utbygga en hållbar relation till till naturen, måste trädklättringen självklart försiggå på trädens konditioner.
Endast på det sättet lämnas plats för odmjukhet och för den respekt, som är naturlig, når man erkännar, att människan endast är en del av naturen och inte står utan för eller över denna."


Klättring är
lek och liv i naturen