Akademin för
Natur- & Friluftsliv

Beställ Broschyr
- Med vanlig post eller som PDF.

 


Vägledning:

  Antingen:
1: Sätt kryss vid dom broschyr du önsker skickat hem med post (max. 3 st.),
- skriv namn och adress och
- tryck på: "Skicka beställning till ANF "

  eller:

2: Tryck på dom broschyr, som du vill ladda hem (PDF *).

* Om du vill läsa eller skriva ut PDF-förmat skall du ha programmet AcrobatReader 3.01 (eller däröver) på din dator.
AcrobatReader kan laddas hem fritt genom att klicka på:

Du kan också läsa mera om pdf och om Acrobat på: www.adobe.com  


Specialbroschyr för studier / utbildningar:
Vägledareutbildningen i klättring och friluftsliv, 10 veckor
Ladda hem broschyr för vägledarutbildningen i klättring
(595 KB)
Vägledareutbildningen i vinterfriluftsliv i skog och på fjäll, 10 veckor
Ladda hem broschyr för vägledarutbildningen i vinterfriluftsliv
(284 KB)
Vägledareutbildningen i friluftsförståelse, 4 veckor
Ladda hem broschyr för vägledarutbildningen i friluftsförståelse
(247 KB)
Vägledareutbildningen i vattnets friluftsliv, 10 veckor
Ladda hem broschyr för vägledarutbildningen i vattnets friluftsliv
(88 KB)
Den 1-åriga vägledarutbildning i natur- och friluftsliv
Ladda hem broschyr för den 1-åriga väjledareutbildning
(908 KB)

Specialbroschyr för kurs:
Utbildningen i Wilderness medicine
Ladda hem broschyr för utbildning i Wilderness Medicine 
(516 kb)
Grundkurs i klippklättring, nybörjarkursus
Ladda hem broschyr för grundkurs i klippklättring
(176 KB)
Introduktionskurs i trä- eller klippklättring för grupper, skolor etc.
Ladda hem broschyr för introkurs
(104 KB)
KAL®-kurs i träklättring
Ladda hem broschyr för kurs i träklättring (
216  KB)
KAL®-kurs i klippklättring
Ladda hem broschyr för KAL®-kurs i klippklättring
(204 KB)
KAL®-kurs i trä- och klippklättring
Ladda hem broschyr för  KAL®-kursus i trä- och klippklättring
(208 KB)
Klipp­ och bergräddningskurs
Ladda hem broschyr för bergräddningskurs 
(180 KB)

Annat:
KAL®-norm, träklättring
Ladda hem KAL®-norm för träklatring
(493 KB)
KAL®-norm i klippklättring
Ladda hem KAL®-norm för klippklatring
(428 KB)
Information om krav och auktorisation etc.för Klätter-Aktivitets-Ledare® (KAL®)-utbildningen.
Ladda hem KAL®-info
(196 KB)

Klatre-Centerets broschyr
-
med prislista och översikt över kurs-tidar.
Ladda hem Klatre-Centerets huvudbroschyr
(
1260  KB)
Ladda hem prislista och kursöversikt
(
116 KB)

Glöm inte att skriva namn och postadress härunder,
(Du kan även skriva ytterligare text eller frågar till ANF (Akademin för Natur- & Friluftsliv)):




Skriv vänligast också telefon og e-post: 
Telefon: 
E-post:  
 
 

 

Design: Akademin för Natur- & Friluftsliv